top of page

גן  לאומי עינות צוקים

שביל ראש צוקים

MVOAA.jpg
SHVIL1.jpg
SHVIL.jpg
MADREGOT.jpg
TASPIT.jpg
SHVIL2.jpg

שביל ראש צוקים מטפס משמורת עינות צוקים שלחוף ים המלח אל ראש מצוק ההעתקים. זהו השביל המסומן הראשון בארץ שסומן עוד לפני קום המדינה. במסגרת עבודות לשדרוג השביל נבנו מבואה ונקודת תצפית.

 

 

 

 

 

מזמין העבודה : רשות הטבע והגנים

bottom of page