top of page

נספח תיעוד קיבוץ מגן

במהלך עריכת תב"ע חדשה לקיבוץ מגן נדרשה הכנת נספח תיעוד של הקיבוץ. משרדנו הכין את נספח התיעוד, הכולל תיעוד וניתוח של המבנים השונים בקיבוץ והמלצות לשימור.

 

 

 

מזמין העבודה : קיבוץ מגן

קיבוץ מגן.jpg
מגן 2.jpg
מגן 1.jpg
מגן 3.jpg
bottom of page