top of page

גני ציון

גני ציון הוא מתחם מגורים שבו ארבעה בנינים ומגדל. התכנית כוללת שני חללים עיקריים: כיכר וגן פנימי. הכיכר מתחברת לרחוב, והיא פתוחה לציבור. הכיכר מרוצפת ברובה ובה ברכת מים קטנה עם מזרקה. אלמנט חשוב בכיכר הם עצי אורן  סלע. עבור עצים אלו הוכנו ערוגות גדולות מעל גג  החניון. עצים אלו מהווים הד לחורשת האורנים שמעברו השני של הרחוב. הגן הפנימי מיועד לשימוש התושבים. עיקר השטח הוא מדשאה גדולה שבה משובצים עצי צל. המדשאה תשמש לבילוי ומשחק. את המדשאה תוחמת פרגולה, המהווה פינת ישיבה ושהיה מוצלת.

 

הוכן עבור: אחים חסיד

אחים חסיד.JPG
Untitled.jpg
Picture2.jpg
bottom of page