top of page

אנרגיה סולארית

 בשנים האחרונות תכננו מספר פרויקטים גדולים בתחום האנרגיה הסולארית. אנו מלווים את התכנון הנופי של תחנת הכח הסולארית הגדולה במדינה באשלים. ערכנו את הפרק הנופי בתסקירי ההשפעה על הסביבה למספר חוות פוטו וולטאיות בקטורה, כמהין, זמורות, קליה, מסלול, פדויים, גרופית ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

קליה.jpg
פדויים.jpg
מסלול.jpg
אשלים2.jpg
אשלים.jpg
bottom of page