top of page

מסילה לאילת

קטע דימונה באר שבע

 תכנון הקטע הצפוני במסילה לאילת, בין באר שבע לדימונה, באורך 34 ק"מ. בקטע זה 21 גשרים ומנהרה אחת. העבודה כוללת הכנת הפרקים הנופיים בתסקיר השפעה על הסביבה, הכנת הנספח הנופי לתב"ע. תכנון  השיקום הנופי לאורך צידי המסילה, עיצוב  הגשרים, הפורטלים ומבני הדרך.

 

הוכן עבור: רכבת ישראל

BR-08 copy.jpg 2014-8-10-13:56:54
2.jpg
bottom of page