top of page

פיתוח עירוני

בשנים האחרונות היינו שותפים לפרויקטים של שיקום ושדרוג המרחב העירוני בשכונות  ותיקות בירושלים.

העבודה כללה התאמת התשתית העירונית הקיימת לסטנדרטים של ימינו, עיצוב שפת הרחוב וחתך הרחוב, החלפת חומרי הגמר ועוד.

bottom of page