top of page

מחצבת נשר

מחצבת נשר נמצאת במרכז הארץ ותחומה במשולש שבין כביש 1 לכביש  6 ולכביש 431. תמ"א 1-4-14 מרחיבה את מחצבת נשר במידה מקסימלית וזאת בכדי להימנע מפתיחת מחצבות נוספות  באזור.

 המגבלה העיקרית להגדלת שטח המחצבה היא ערוץ נחל איילון העובר בצמוד אליה. כדי לאפשר את הגדלת המחצבה נבדקו אפשרויות שונות של הסטת הנחל. התכנית, שנמצאת בשלבי אישור אחרונים מאפשרת את הגדלת המחצבה תוך בניית קטע נחל חדש בעל ערכיות נופית ואקולוגית, שיהווה חלק מהמערכת האקולוגית והתיירותית המתוכננת לאורך הנחל.

בנוסף, בשטח המחצבה מתוכנן מאגר למי שיטפונות שיאפשר מיתון הזרימות השיטפוניות הבעייתיות במורד הנחל.

 

הוכן עבור: חברת נשר

נשר 1
20200215_111647
20200215_112836
20200215_113307
IMG-20160208-WA0001.jpg
2.jpg
חציית נחל-1.jpg
אזור פיקניק-1.jpg
מצפור 2-1.jpg
מעביר מים - 1.jpg
3.jpg
bottom of page