top of page

גנים לאומיים ואתרים

בתכנון גנים לאומיים אנו שואפים לפיתוח המדגיש את המופע הטבעי של האתר,  יצירת מוקדי עניין,  והנגשה לרווחת ציבור המשתמשים, כל זאת באופן שמשתלב בסביבה הטבעית ואינו מתחרה בה.

bottom of page