top of page

תיעוד ושימור

בשנים האחרונות עם עליית המודעות לשימור מבנים היסטוריים  התמחה משרדנו בהכנת תיקי תיעוד למבנים לשימור בהתאם לדרישות מנהל התכנון. בנוסף לתיעוד מבנים בודדים הכנו תיקי תיעוד למתחמים גדולים כגון קיבוצים וגנים לאומיים.

bottom of page