top of page
בית נחמיה 1.jpg

מרכז קק"ל בבית נחמיה

הכנת תיק תיעוד ונספח שימור למרכז איזורי של קק"ל במושב בית נחמיה, הממוקם במבנה בית הספר של הכפר הערבי בית נבאללה.

 

 

 

 

 

מזמין העבודה : קק"ל

bottom of page