top of page

גולדשטיין מורד - אדריכלות ונוף בניהולם של תומר גולדשטיין ומיכל מורד.
המשרד עוסק באדריכלות ואדריכלות נוף על כל גווניה, וחותר לתכנון קשוב ואיכותי, ועיצוב נהיר ונקי. לתפישתנו, תכנון נכון הוא זה, המשמר בתוכו את תמצית המרקם הקיים על כל מרכיביו: הטבעיים, המבונים, התרבותיים והאנושיים, ומשתמש בה, ליצירת מרחב חדש, עדכני ובר-קיימא.
מרחב כזה, יעניק ערך מוסף לאיכות החיים של משתמשיו, ולסביבתו.

הפרויקטים שאנו עוסקים בהם נוגעים בתחומים ובקני מידה שונים:
 
פיתוח עירוני:         תכניות אב ומתאר לשכונות, גנים ציבוריים, רחובות ומבני ציבור.
שטחים פתוחים:    גנים לאומיים, שבילי אופניים, אזורי נופש ופנאי ושיקום נחלים, תסקירי השפעה על הסביבה.
תשתיות:               כבישים מסילות רכבת, מתקני אנרגיה סולארית ושיקום נופי של מחצבות.
תיעוד שימור:        הכנת נספחי תיעוד לתב"ע, סקרי תיעוד ותיקי תיעוד למבנים בודדים.
 
 
מאמרים:              סובב ירושלים באופניים
                           גן בית אנה טיכו
                           מזרקה מוזיקלית פארק מרכזי אילת

bottom of page